MONUM noslēdz līgumu par no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūvi Ventspilī 02.06.2022

Būvkompānija SIA “MONUM” un Ventspils pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” noslēgusi līgumu par no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu piegādi un ar to saistītās infrastruktūras projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem Ventspilī, Talsu ielā 69. Līguma summa ir  17,5 miljoni eiro, ieskaitot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts “ projektu realizē sadarbībā ar SIA “Ventspils siltums”.

Projekts “No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” ir pirmais šāda veida vides projekts Latvijā un tas paredz no nešķiroti savāktiem sadzīves atkritumiem sagatavota kurināmā sadedzināšanu ar enerģijas atguvi, nodrošinot atkritumos esošu energoresursu atgriešanu tautsaimniecības apritē kā siltumenerģiju un elektroenerģiju, tādējādi nodrošinot apglabājamā atkritumu apjoma samazināšanu, palielinot atkritumu reģenerācijas īpatsvaru, gan atkritumu apsaimniekošanas reģionā, gan valsts mērogā.

Būvniecības darbi tiks uzsākti 2022. gada decembrī. Projekta īstenošana paredz iekārtu projektēšanu, piegādi un uzstādīšanas darbus, kā arī katlu mājas būvniecību, inženiertīklu, teritorijas un piebraucamā ceļa izbūvi. Ap 2000 m2 lielais objekts tiks izbūvēts Ventspils pilsētas ziemeļu daļā, PSIA “Ventspils siltums” apsaimniekotās katlu mājas pieguļošajā teritorijā ~7300 m2 platībā.