Ogres Valsts ģimnāzijas jaunajai ēkai spāru svētki 04.05.2022

4. maijā Ogres Valsts ģimnāzijas jaunajā ēkā Gunāra Astras ielā notika spāru svētki, kuros piedalījās pašvaldības, būvuzņēmēja, būvuzrauga, projektētāju pārstāvji, kā arī devītklasnieki ar ģimenēm, kuri ir jau pieteikušies mācībām jaunajā skolā.

Nozīmīgajā notikumā klātesošos uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš atzina, ka viņam ir patiess prieks šajos valsts svētkos piedalīties jaunās skolas ēkas spāru svētkos, ka pašvaldība ir spējusi šajos trauksmainajos, strauji mainīgajos apstākļos atrast iespēju būvēt jaunu, modernu skolu, vienu no modernākajām Baltijā, kur skolēni varēs mācīties, nodarboties ar sportu mūsdienīgā vidē un pēc skolas absolvēšanas studijas turpināt jebkurā citā augstskolā pasaulē. “Šajā trauksmainajā laikā, kad Ukrainā notiek karš, un tas ir arī mūsu karš, mēs būvējam jaunu nākotni, būvējam skolu nākamajām paaudzēm. Tas ir mūsu mērķis – uzbūvēt modernu skolu un veidot laikam atbilstošu saturu,” norādīja E.Helmanis. Priekšsēdētājs pateicās visiem, kuri piedalās skolas būvniecības procesā, un vēlēja veiksmīgu turpmāko darbu gaitu.

SIA “MONUM” valdes loceklis Jānis Sproģis atminējās brīdi, kad pagājušajā vasarā būvlaukumā tika ierakta kapsula, un pacilājošo noskaņojumu, ka uzņēmumam ir dota iespēja realizēt tik ambiciozu projektu. J.Sproģis atzina, ka projekts ir izaicinājumu pilns, jo gada laikā notikumi pasaulē būtiski ir ietekmējuši arī būvniecības jomu, tomēr līdz šim visu izdevies paveikt pēc plānotā grafika, un pateicās pašvaldībai, projektētājiem, savai komandai par darbu.