“Jūrmalas siltums” atklāj šķeldas katlumāju Kauguros 19.02.2024

Š.g. 15. februārī Jūrmalā, Kauguros, Nometņu ielā 21A SIA “Jūrmalas siltums” atklāja jaunu biomasa katlumāju. Līdz ar tās darbības uzsākšanu atjaunojamo energoresursu īpatsvars Jūrmalas siltumapgādes bilancē ir sasniedzis 70%.

Katlumājas kopējā jauda ir 6 megavati. Siltumenerģijas ražošanā tiks izmantots Austrijas uzņēmumā “Agro” ražots šķeldas katls, kura jauda ir 5 MW. Katlumājā ir uzstādīts “Agro” dūmgāzu kondensators ar 1 MW jaudu papildu siltumenerģijas iegūšanai un elektrostatiskais filtrs izmešu daudzuma samazināšanai.

Katlumājas atklāšanā piedalījās Jūrmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe, SIA “Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš, kā arī projekta realizācijā iesaistītie būvuzņēmuma un būvprojekta izstrādātāju pārstāvji.

“Līdz ar šī projekta pabeigšanu esam sasnieguši jaunu attīstības posmu, būtiski palielinot biomasas izmantošanu mūsu sistēmā un samazinot atkarību no importētajiem fosilā kurināmā avotiem,” norāda Valdis Vītoliņš, SIA “Jūrmalas siltums” valdes priekšsēdētājs.

Būvdarbus veica SIA “Monum”, būvprojektu izstrādāja un būvuzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4”.

Projekts ir realizēts ar Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5,39 miljoni eiro, no kuriem 2,09 miljoni eiro ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.