Ekspluatācijā nodota Ogres Valsts ģimnāzijas jaunā ēka 14.06.2023

Jaunajā skolā plānots nodrošināt mācību procesu 600 izglītojamajiem. Ēkas plānojums veidots tā, lai sniegtu plašuma sajūtu un sasaisti ar ārtelpu. Piemēram, skolas vestibils veidots ar plašu virsgaismu, kas rada ārtelpas sajūtu. Tāpat skolas centrālajā daļā izveidots iekšpagalms. Ēkas trešajā stāvā skolēniem nodrošināta organizēta izeja uz jumta, ko paredzēts izmantot kā observatoriju, kā arī citiem nelieliem skolas pasākumiem.
Skolas pirmajā stāvā izvietots vestibils, aktu zāle, kā arī dabaszinību mācību priekšmetu auditorijas un pedagogu telpas. Otrajā stāvā – matemātikas, tehnoloģiju, humanitāro un sociālo zinātņu mācību klases, kā arī metodiskais centrs un bibliotēka. Savukārt trešajā stāvā atradīsies sociālais pedagogs, psihologs, karjeras konsultants, kā arī tehniskās telpas.
Sporta hallē ir pieejamas gan stacionārās, gan pārvietojamās tribīnes, kopumā nodrošinot vietu līdz pat 1700 skatītājiem. Sporta kompleksa pamatā ir Starptautiskās vieglatlētikas federācijas prasībām izbūvēta vieglatlētikas arēna – 4 apļveida (200m) un 6 sprinta skrejceliņi, sektori tāllēkšanai, augstlēkšanai, kārtslēkšanai un lodes grūšanai. Savukārt arēnas vidū ir komandu sporta veidu laukums, kas būs piemērots basketbolam, florbolam, tenisam, rokas bumbai un volejbolam.
Sporta ēkā ir telpas arī cīņas treniņiem, pieejamas ģērbtuves un telpas treneriem, savukārt otrajā stāvā izvietota trenažieru zāle, horeogrāfijas zāle un vingrošanas nodarbību zāle.
Ēkas apkārtnē ir trīs autostāvvietas – attiecīgi skolas ēkas un sporta ēkas vajadzībām, kā arī apmeklētājiem dažādu pasākumu ietvaros.
Papildus pārbūvēts piebraucamais ceļš skolas un sporta ēkām (posmā no Mednieku ielas puses), lai nodrošinātu audzēkņu un sportistu ērtu piekļūšanu ēkām.