Biokurināmās katlu mājas Jūrmalā būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība 2023

Jūrmala, Nometņu iela 21a

Būvkompānija SIA “MONUM” 2022. gada novembra sākumā noslēgusi līgumu par jaunas biokurināmās katlu mājas Jūrmalā būvprojekta izstrādi, izbūvi un autoruzraudzību. Objekta atrašanās vieta – Nometņu iela 21a, Jūrmala. Līguma summa ir 6,4 miljoni eiro.

Būvdarbus plānots pabeigt 2023. gada nogalē. Projekta pasūtītājs ir SIA “Jūrmalas Siltums”.

Projekta izmaksas
6 432 659,22
Kopējā platība
383 kv.m.