Inženiertīkli

Inženiertehnisko komunikāciju izbūves jomā savas pastāvēšanas vēsturē MONUM ir realizējis vairāk nekā 50 nozīmīgu projektu. Pēdējo gadu laikā šī nozare Latvijā ir strauji attīstījusies, un šobrīd uzņēmums veic vairāku apjomīgu projektu realizāciju un aktīvi piedalās publiskajos iepirkumos.

MONUM piedāvā veikt pilnu ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas cikla projektēšanu un izbūvi, sākot ar ūdens ieguvi un sagatavošanu un beidzot ar notekūdeņu attīrīšanu.

Ārējie ūdens un kanalizācijas tīkli (UKT)

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

 • Ārējo inženiertehnisko komunikāciju projektu izstrāde
 • Ārējo ūdensapgādes tīklu, sadzīves notekūdeņu, lietus notekūdeņu un spiedkanalizācijas tīklu izbūve
 • Kanalizācijas sūkņu staciju izbūves un rekonstrukcijas darbi
 • Ārējo siltumapgādes tīklu izbūve.

Sadzīves un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI)

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

 • Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektu izstrāde
 • Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksu izbūve
 • Pazemes, virszemes, dzeramā ūdens un ugunsdzēsības rezervuāru izbūve.

Ūdens attīrīšanas un atdzelžošanas stacijas (UAS)

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

 • Dzeramā ūdens sagatavošanas staciju projektu izstrāde
 • Artēzisko urbumu izbūve
 • Atdzelžošanas un ūdens sagatavošanas staciju ēku un tehnoloģisko iekārtu izbūve
 • Ūdenstorņu izbūve un rekonstrukcija
 • Ūdens rezervuāru izbūve un rekonstrukcija.

Ēku iekšējie inženiertīkli (UK, AVK)

 • Iekšējo inženiertehnisko komunikāciju projektu izstrāde
 • Iekšējo ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes tīklu izbūve
 • Ventilācijas sistēmu izbūve
 • Dzesēšanas sistēmu izbūve
 • Siltummezglu izbūve un rekonstrukcija.