Būvniecība

MONUM kā galvenais būvuzņēmējs piedāvā pilna cikla būvniecības pakalpojumus:

  • Projektēšanu un autoruzraudzību;
  • Vispārceltnieciskos darbus, tajā skaitā jaunbūvju būvdarbu vadību un būvdarbus;
  • Ēku renovāciju un rekonstrukciju;
  • Ēku restaurāciju;
  • Projektu vadību.

Pateicoties mūsu projektu vadītāju augstajai profesionalitātei, kā arī mūsu būvdarbu vadītāju kompetencei un pieredzei, sadarbībā ar vadošajiem Latvijas būvniecības speciālistiem spējām realizēt gan civilās būvniecības (dzīvojamās mājas, biroju un tirdzniecības centri, sabiedriskas ēkas, sporta halles), gan industriālās būvniecības (cehi, noliktavas, ražotnes), gan infrastruktūras būvniecības (ielas, ceļi, tilti, dzelzceļa līnijas) objektus.

Izpildot pasūtījumus, par galvenajiem darbu izpildes kritērijiem uzskatām kvalitāti, apdomātu risinājumu ieviešanu ilgtermiņā, kompetenci projektu vadībā, noteiktos termiņus un augstu atbildības sajūtu par ikvienu uzticēto darbu.

MONUM sniegums ir atzīts Latvijas būvniecības tirgū. Esam saņēmuši vairākas motivējošas atsauksmes un rekomendācijas no pabeigto projektu pasūtītājiem. Patiesi lepojamies ar klientiem, kuri atkārtoti ir uzticējuši mums nozīmīgu objektu būvniecību.