Parakstīti līgumi Daugavpils ALTOP industriālā parka būvniecībai 04.07.2024

4. jūlijā topošā industriālā parka teritorijā Locikos, Augšdaugavas novadā tika parakstīts līgums par projekta “Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide” īstenošanu.
Projekta mērķis ir attīstīt nacionālas nozīmes industriālo parku un teritorijas infrastruktūru Latgales reģionā, piesaistot investorus, sekmēt darba vietu ar augstu pievienoto vērtību un uz eksportu orientētu darba vietu radīšanu, kā arī mazinot reģionālās attīstības atšķirības starp Latgales reģionu un pārējo Latvijas teritoriju.
Projektā paredzēts izbūvēt ražošanas ēku, inženierkomunikācijas, labiekārtot pieguļošo teritoriju, kā arī pārbūvēt ceļus “Lociki-Lidlauks” un “Lidostas iela”.
Pēc iepirkumu procedūras noslēgšanas un Iepirkumu uzraudzības biroja pozitīva atzinuma līgums par būvniecības darbiem noslēgts ar SIA “Monum”, par daļēju ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ar “Apola-D”, savukārt būvuzraudzību veiks SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību projekta izstrādātājs SIA “BM projekts”.
’’
“Šī vēsturiskā projekta realizācijai ir milzīga nozīme ne tikai Daugavpils un Augšdaugavas novada, bet visa Latgales reģiona attīstībā. Degradēto teritoriju pārvēršana modernā, augsto tehnoloģiju industriālajā parkā ALTOP, jaunu darba vietu radīšana tajā, tas ir liels un nozīmīgs solis uz priekšu," Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš