Ekspluatācijā nodots Alūksnes Sporta un izglītības centrs 27.01.2023

Šī gada 24.janvārī Alūksnes Sporta un izglītības centrs tika nodots ekspluatācijā.
Projektu “Izglītības un sporta centra izveide Alūksnes pilsētā” Alūksnes novada pašvaldība īsteno kā augstas gatavības projektu ar atbalstu no VARAM un IZM.
Investīciju projekta ietvaros izbūvēta Alūksnes Sporta centra ēka un tās funkcionēšanai nepieciešamā infrastruktūra, nojaukts vecais sporta angārs, tā vietā izveidojot stāvlaukumu, pārbūvēts Darba ielas posms. Daudzfunkcionālā sporta zāle sevī ietver sporta spēļu laukumu basketbolam, volejbolam, florbolam un telpu futbolam, vieglatlētikas zonu, skrejceļus, sprinta, tāllēkšanas, augstlēkšanas un lodes grūšanas sektorus, kā arī džudo, trenažieru un vingrošanas zāles. Jaunā sporta infrastruktūras būve ir nozīmīgs ieguvums mācību procesa nodrošināšanai, iedzīvotāju un sporta biedrību aktivitātēm un sporta sacensību organizēšanai Alūksnes novadā. Ēkas saimnieki būs Alūksnes sporta skola, bet telpas sporta aktivitātēm varēs izmantot ikviens novada iedzīvotājs.
Visiem interesentiem būs iespējams apmeklēt jauno sporta centru atvērto durvju dienā, par kuras norises datumu pašvaldība informēs atsevišķi.