Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū, 2. kārta 2014

Saldus novads

Projekta ietvaros MONUM veica ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un izbūvi Saldū, kas ietvēra 2398m maģistrālā ūdensapgādes tīklu, 2564m maģistrālās saimnieciskās kanalizācijas tīklu, 290m saimnieciskās kanalizācijas spiedvada un vienas KSS būvniecību.

Kopējā līguma cena: 1,14 miljoni eiro. Projektu līdzfinansēja ES Kohēzijas fonds.

Pasūtītājs: SIA “Saldus komunālserviss”.

Projekta atrašanās vieta