Jelgavas novada “Mazlauku” ciema ūdenssaimniecības attīstība 2014

Jelgavas novads

Projekta ietvaros MONUM veica Jelgavas novada “Mazlauku” ciema ūdenssaimniecības attīstību. Projektā ir veikta ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana un notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana, veikta ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Pasūtītājs: Jelgavas novada dome.

Vairāk par projekta norisi un tā ieguvumiem Jelgavas novada iedzīvotājiem lasīt šeit