Sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija Brocēnos 2015

Brocēni

Veicām sadzīves atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas būvdarbus un tehnoloģisko iekārtu piegādi un montāžu Brocēnos.

Pasūtītājs: SIA “Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (Viduskurzemes AAO).

Projekta atrašanās vieta