Smiltenes siltumtrases būvniecība un siltummezglu rekonstrukcija 2014

Smiltene, Smiltenes novads

Saskaņā ar līgumu ar SIA “SM Energo” MONUM veica siltumtrases būvniecības un siltummezglu rekonstrukcijas/ izbūves darbus Smiltenē.

Kopējā līguma cena: 889 001,99 eiro.

Projekts tika finansēts ar EU Kohēzijas fonda atbalstu.

Projekta atrašanās vieta