Bauskas centrālās katlu mājas būvniecība 2015

Dārza iela 11, Bauska

Bauskas centrālās katlu mājas rekonstrukcija, kurā paralēli esošajiem gāzes katliem uzstādījām jaunu šķeldas apkures katlu, kā arī nodrošinājām jaunas šķeldas noliktavas ar bīdāmo grīdu un hidrocilindru telpu projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus. Lai iegūtu tiesības uz šo pasūtījumu, MONUM uzvarēja iepirkumā, kas tika īstenots projekta „Siltuma ražošanas efektivitātes paaugstināšana Bauskā” ietvaros.

Rekonstrukcijas gaitā tika veikta ķieģeļu dūmeņa demontāža, pamatu izveide jaunajām iekārtām, esošo ailu aizpildīšana un jauno ailu veidošana, tika montēti jauni plastikāta logi, veikta ēkas sienu siltināšana un apdare ar profilētām loksnēm. Kopējais apbūves laukums pēc rekonstrukcijas – 3068 kvadrātmetri.

Kopējā līguma cena: 2.6 miljoni euro. Projektu līdzfinansēja ES Kohēzijas fonds.

Pasūtītājs: SIA “Bauskas siltums”.

Par MONUM darbu, rekonstruējot Bauskas un vairākas citas Latvijas katlu mājas, detalizēti lasiet žurnāla “Latvijas Būvniecība” 2016. gada janvāra / februāra izdevumā #1

 Katlu majas

Kopējā jauda
20 MW
Kopējā platība
1522,5 m2

Projekta atrašanās vieta