Kandavas pilsētas biomasas katlumājas izbūve 2016

Biomasas katlumājas kopējā jauda ir 3,5 MW, un tā spēj aizstāt 12 iepriekš esošās katlumājas. Projekta īstenošanas rezultātā lielākā pilsētas daļa ir nodrošināta ar nepieciešamo siltumenerģijas apjomu un efektīvu energoresursu izmantošanu, kā arī būtiski tiek samazināts vides piesārņojums.

Projekta izmaksas: 1 379 950,97 eiro.

Pasūtītājs: SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”.

Projekta atrašanās vieta