Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Kaugurciems – Bāžciems 2022

Jūrmala, Kaugurciems - Bāžciems

2022. gada 7. janvārī MONUM kā pilnsabiedrības PS “MMG” vadošais biedrs noslēdza līgumu ar SIA “Jūrmalas ūdens” par ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanu Jūrmalā, posmā Kaugurciems – Bāžciems.

Projekta izmaksas ir 5 664 001.02 eiro.

Projekta izmaksas
5 664 001 eiro