MONUM noslēdz līgumu par no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu būvdarbiem Ventspilī 2022

Ventspils, Talsu iela 69

Būvkompānija SIA “MONUM” un Ventspils pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” noslēgusi līgumu par no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu piegādi un ar to saistītās infrastruktūras projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem Ventspilī, Talsu ielā 69.

Būvniecības darbi tiks uzsākti 2022. gada decembrī. Projekta īstenošana paredz iekārtu projektēšanu, piegādi un uzstādīšanas darbus, kā arī katlu mājas būvniecību, inženiertīklu, teritorijas un piebraucamā ceļa izbūvi. Ap 2000 m2 lielais objekts tiks izbūvēts Ventspils pilsētas ziemeļu daļā, PSIA “Ventspils siltums” apsaimniekotās katlu mājas pieguļošajā teritorijā ~7300 m2 platībā.

Projekta pasūtītājs ir VSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, tā kopējās izmaksas  ir 21 175 000 eiro.

Projekta izmaksas
21 175 000 eiro
Kopējā platība
2000 kv.m.

Projekta atrašanās vieta