Rūpniecības kompleksa ar ražošanas korpusu, administratīvo – sadzīves ēku, palīgtelpām, tehniskajām telpām un piebraucamā ceļa būvniecība 2017

Viļakas iela 1, Rēzekne

MONUM 2017. gada 14. jūlijā parakstīja līgumu ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību par rūpniecības kompleksa būvniecību Viļakas ielā 1, Rēzeknē.

Saskaņā ar projektu pašvaldības teritorijā, Viļakas ielā 1, plānots uzcelt rūpniecības ēku 6784,13 kvadrātmetra platībā, tai skaitā ražotnes daļu 4981,20 kvadrātmetra platībā un biroja daļu 1802,93 kvadrātmetru platībā.

Ēkas tiks aprīkotas ar visām nepieciešamajām inženierkomunikācijām – ūdensapgādi un kanalizāciju, apkuri, ventilāciju, elektroapgādi, tostarp paredzēts izbūvēt ugunsdzēsības automātikas sistēmu un zemējuma un zibensnovadīšanas sistēmu.

Lai šajā teritorijā varētu nokļūt no Viļakas ielas puses, tiks izveidots piebraucamais ceļš ar nepieciešamo publisko infrastruktūru – autostāvvietu vieglajām un kravas automašīnām, tiks izbūvēti ārējie elektrības tīkli, ārējā kanalizācijas sistēma un lietus ūdens kanalizācijas tīkli, kā arī tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Darbus plānots pabeigt desmit mēnešu laikā.

Līguma kopējā cena:  4 325 000 eiro

Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas pašvaldība

Gada labākā būve Latvijā - Atzinība
2018

Projekta atrašanās vieta