Industriālās teritorijas 1. kārtas būvniecība Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē 2017

Rūpniecības iela 1A, Alūksne

Alūksnē tiks attīstīta rūpnieciskās apbūves teritorija, un, pateicoties uzvarai atklātā konkursā, 29. martā, esam noslēguši līgumu par industriālās teritorijas 1. kārtas būvniecības darbiem Rūpniecības ielā 1A. Projekta ietvaoros tiks veikta ražošanas – noliktavas ēkas būvniecība 998,55 mplatībā.  Būvdarbus plānots pabeigt šī gada rudenī.

Līguma kopējā cena: 957 863, 83 eiro

Pasūtītājs: Alūksnes novada pašvaldība

Ēkas platība
998,55 m2
Projekta izmaksas
957 863, 83 eiro