Kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldas pilsētā 2018

Sigulda

MONUM ir noslēdzis līgumu ar ūdens un kanalizācijas uzņēmumu SIA “Saltavots” par sadzīves kanalizācijas tīklu, lietus kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūves darbiem, tai skaitā ceļu seguma atjaunošanu Siguldas pilsētā.

Līguma kopējā cena: 898 785,88 eiro + PVN

Pasūtītājs: SIA “Saltavots”