Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecība un esošās skolas ēkas Ata Kronvalda ielā 7 pārbūve 2018

Ata Kronvalda iela 7, Sigulda

2018. gada 26. martā MONUM noslēdza līgumu ar Siguldas novada pašvaldību par Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa jaunbūvi un esošās skolas ēkas pārbūvi Ata Kronvalda ielā 7.

Jaunajā skolas korpusā Ata Kronvalda ielā atradīsies 12 mācību klases, pedagogu kabineti, ēdamzāle, aktu zāle, bibliotēka, lifts, kā arī tehniskās telpas. Skolā tiks veidota atvērta un skolēniem draudzīga vide, ieplānojot zonu atpūtai un individuālajam darbam. Tāpat plānots izveidot labiekārtotu skolas pagalmu, saglabājot un atjaunojot galveno ieeju esošajā skolā. Pārplānojot esošās skolas telpas un būvējot jauno skolas korpusu, tiks veidotas energoefektīvas ēkas ar mūsdienīgām apgaismojuma, ventilācijas un siltuma apgādes sistēmām.

Līguma kopējā cena: 11 895 000 eiro

Pasūtītājs: Siguldas novada pašvaldība

Projekta atrašanās vieta