Apakšstacijas “Viļaka” pārbūve un modernizācija 2021

Viļakas novads, Susāju pagasts

2021. gada 25. martā MONUM kā pilnsabiedrības “MONUM D” vadošais biedrs noslēdza līgumu par celtniecības un montāžas darbu veikšanu apakšstacijā “Viļaka”, Viļakas novadā, Susāju pagastā.

“Šis ir izaicinošs projekts, kurā pārbūvēsim apakšstacijas Viļaka 110 kV sadalni. Tā rezultātā tiks uzlabota elektroapgādes kvalitāte un drošums, kā arī modernizēts elektroenerģijas pārvades tīkls Viļakas novadā,” projekta mērķi ieskicē MONUM valdes loceklis Jānis Sproģis.

Būvdarbus plānots uzsākt jau šī gada aprīlī un pabeigt 2022. gadā. Projekta pasūtītājs ir AS “Augstsprieguma tīkls”.

Projekta atrašanās vieta