Šķeldas biomasas katlumājas projektēšana un būvniecība Valmierā 2019

Dakstiņu iela 1, Valmiera

2019. gada 15. janvārī  MONUM noslēdza līgumu ar AS “Valmieras Enerģija” par šķeldas siltumavota jaunbūvi Gaujas labajā krastā, Valmierā.

Atbilstoši līgumam MONUM veiks katlu mājas projektēšanu un būvniecību. Darbs pie projektēšanas uzsākts 2019. gada 16. janvārī. Projektu plānots pabeigt 2020. gada pavasarī.

Projekta kopējās izmaksas ir 6 380 380 eiro ar PVN.

Biokurināmā katls ar jaudu
9 MW
Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers ar jaudu
1,5 MW
Projekta kopējās izmaksas
6 380 380 eiro

Projekta atrašanās vieta