Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Imantā un Beberbeķos 2020

Imanta un Beberbeķi

2020. gada 10. decembrī MONUM kā pilnsabiedrības PS “Vide MONUM” vadošais biedrs noslēdza līgumu ar SIA “Rīgas ūdens” par ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanu Imantā un Beberbeķos.

Šis ir nozīmīgs projekts, kas attīstīs esošo ūdenssaimniecības tīklu sistēmu Beberbeķos. Projektā plānots izbūvēt kanalizācijas pašteces tīklus un pievadus vairāk kā 9 100 tūkstošos kvadrātmetros un izbūvētas piecas sūkņu stacijas. Tāpat tiks atjaunots grants  un asfalta segums vairāk kā 40 tūkstošos kvadrātmetros.

Projekta kopējās izmaksas ir 9 018 543,29 eiro.