Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi Salacgrīvas novada Svētciemā un Vecsalacā 2015

Svētciems, Salacgrīvas novads

Iepirkuma procedūras “Būvdarbu veikšana projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā, Vecsalacas un Korķenes ciemos”” rezultātā noslēdzām līgumu par ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības būvdarbiem Svētciemā un Vecsalacā, kuru ietvaros veicām ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.

Pasūtītājs: SIA “Salacgrīvas ūdens”.

Projekta atrašanās vieta