Robežšķērsošanas vietas “Pāternieki” pārbūve un modernizācija 2019

Piedrujas pagasts, Krāslavas novads

MONUM kā pilnsabiedrības MMG vadošais biedrs 2019. gada 27. decembrī parakstīja līgumu ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Robežšķērsošanas vietā “Pāternieki”, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā.

Līguma kopējā summa ir 2 656 591,34 eiro bez PVN.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:

Satiksmes uzlabošanas pasākumi, nojumju pārbūve, kontroles paviljonu izbūve, galvenās administratīvas ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošnas darbi.

Pārbūves rezultātā tiks uzlabots un modernizēts robežkontroles punkts.