Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā 2014

Pērnavas iela 31, Salacgrīva

MONUM ieviesa kompleksus risinājumus  siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā. Līguma ietvaros Salacgrīvas vidusskolā veikta ēkas fasādes un jumta siltināšana, sporta zāles piespiedu ventilācijas ierīkošana ar rekuperātoru, telpu apgaismojuma nomaiņa uz LED apgaismojumu.

Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome.

Būvdarbi veikti ar KPFI atbalstu.

Projekta atrašanās vieta