Individuālā ekipējuma noliktavas ēkas jaunbūve Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 2019

Rīga, Krustabaznīcas iela 9

2020. gada 23. augustā MONUM noslēdza jaunu līgumu ar Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru par noliktavas ēkas jaunbūvi, tostarp būvprojekta izstrādi, būvdarbu veikšanu un būvzuzraudzību Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā.

Projektā paredzēts izbūvēt plašu un modernu noliktavas ēku Aizsardzības ministrijas vajadzībām. “Šis ir ambiciozs projekts, ņemot vērā tā stratēģisko nozīmi un atrašanās vietu. Projekta apjoms liecina par tā nozīmīgumu militārajām struktūrām un pilsētai kopumā,” stāsta MONUM projektu vadītāja Rita Markova-Gavrilova.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 776 980, 81 eiro. Darbu pie noliktavas ēkas jaunbūves plānots pabeigt jau 2021. gada vasarā.

Projekta kopējā platība
1750 kvadrātmetru
Ēka tiks aprīkota ar modernajām tehnoloģijām un inženiersistēmām
Projekta izmaksas
3 776 980, 81 eiro

Projekta atrašanās vieta