Bulduru dārzkopības vidusskolas katlu mājas rekonstrukcija 2015

Viestura iela 6, Jūrmala

Esam veiksmīgi pabeiguši katlu mājas rekonstrukcijas darbus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Bulduru dārzkopības vidusskolā Viestura ielā 6, Jūrmalā.

Būvdarbi tika veikti ar KPFI atbalstu.

Pasūtītājs: VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”.

Par MONUM darbu, rekonstruējot Bulduru dārzkopības vidusskolas un vairākas citas Latvijas katlu mājas, lasiet žurnāla “Latvijas Būvniecība” 2016. gada janvāra/februāra izdevumā #1. 

Būvtilpums
1458m3
Projekta izmaksas
907 508,70 eiro

Projekta atrašanās vieta