Ādažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana 2016

Ādaži

MONUM jaunizbūvētā attīrīšanas iekārta nodrošina ar notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu pieaugošo Ādažu novada iedzīvotāju skaitu, rūpniecības uzņēmumu attīstību un armijas poligona paplašināšanos. Projekta īstenošanas rezultātā Ādažu novada iedzīvotājiem ir iespēja dzīvot tīrā, sakoptā vidē. 

Projekta izmaksas: 1 357 741,70 eiro.

Pasūtītājs: SIA “Ādažu ūdens”.