MONUM noslēdz līgumu par katlu mājas modernizācijas ar efektivitātes paaugstināšanu būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību 19.04.2023

Būvkompānija SIA “MONUM” 2023. gada aprīlī noslēgusi līgumu par katlu mājas modernizācijas ar efektivitātes paaugstināšanu būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību. Objekta atrašanās vieta – Brīvības iela 38, Ventspils. Līguma summa ir  9 miljoni eiro. Projekta pasūtītājs ir SIA “Ventspils Siltums”.

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” plāno pārbūvēt esošo katlu māju, uzstādot divus biokurināmā ūdens sildāmos katlus, katru ar 5MW siltuma jaudu (2x5MW) esošā “Komforts” šķeldas katla AK 6000 vietā, kā arī veicot elektrostatisko filtru uzstādīšanu gan esošajiem 2x10MW šķeldas katliem “BHH”, gan arī jaunajiem biokurināmā katliem, ieskaitot esošo katlu mājas sistēmu modernizāciju, automatizāciju, efektivitātes un darbības drošības paaugstināšanu. Saražotā siltumenerģija tiks nodota pilsētas siltumtīklos. Modernizācijas projekts notiek esošās katlu mājas ēku un būvju robežās.

Būvdarbus plānots pabeigt 2025. gada pirmajā ceturksnī.