Sadarbības partneri

  • Abpusēji veiksmīga sadarbība projektu realizēšanā.

  • Rigensi vienmēr izvērtē savus pasūtītājus, ar ko strādājam, jo veicot darbus, mēs ieguldām savus līdzekļus objekta būvniecībā, un sadarbībā ar MONUM, esam droši, ka saņemsim savlaicīgu apmaksu par savu darbu.

    SIA Rigensi
  • "Sanistal" korporatīvie standarti nosaka, ka stratēģisko partneru, t.sk. klientu sadarbības veidošanā tiek ņemta vērā tā uzticamība un atbilstība uzņēmuma vērtībām, kas palielina visu iesaistīto pušu konkurētspēju tirgū. Sadarbībā ar MONUM ir nodrošinātas nepieciešamās preces un risinājumi objektu būvniecības procesā atbilstošā kvalitātē un termiņos.

  • Mēs atzinīgi novērtējam MONUM teicamo kvalitāti darba izpildē! Atzinīgi novērtējam labvēlīgo attieksmi pret Sia „Onninen” kā kolēģiem, un ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.

  • MONUM būvdarbi tiek veikti profesionāli, noteiktajos termiņos, un kvalitātē. Stabils darbinieku sastāvs, kuriem ir gadiem ilga pieredze, strādājot pat specifiskos apstākļos.

  • MONUM ikdienas darbā nevairās aprobēt novatoriskus tehniskos risinājumus, kurus projektētāji kopā ar „Grundfos Pumps Baltic” inženieriem ir izstrādājuši tehniskā projekta realizācijas gaitā.

  • Visiem esošajiem un potenciālajiem biznesa partneriem iesakām MONUM kā profesionālu un akurātu sadarbības partneri.