Kvalitātes standarti

MONUM vadība ir pārliecināta, ka svarīgākie būvniecības nozarē strādājoša uzņēmuma panākumu faktori ir tā realizēto būvniecības projektu kvalitāte, kā arī vides aizsardzības pasākumu īstenošana un darbinieku veselības un darba drošības uzturēšana.

Šo faktoru efektīvai pārvaldībai būvuzņēmums MONUM ir izstrādājis uz starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām balstītu uzņēmuma vadības sistēmu, kurā papildus kvalitātes prasībām tiek integrētas arī ISO 14001:2015 standartam atbilstošas vides pārvaldības sistēmas prasības un standartam OHSAS 18001:2007 atbilstošas arodveselības un darba drošības sistēmas prasības.

Visas uzņēmuma vadības sistēmas jomas ir auditētas un sertificētas atbilstoši augstāk norādīto standartu prasībām un veido uzņēmuma Integrēto vadības sistēmu. Apvienojot uzņēmuma darbības svarīgākos aspektus vienotā sistēmā, tā palīdz virzīties uz kopēju mērķu sasniegšanu.

Integrētās vadības sistēma ir neatņemama MONUM komercdarbības sastāvdaļa. Tā ļauj mums efektīvi izprast un apmierināt klientu vēlmes, apliecināt uzņēmuma atbildību vides aizsardzības jomā, kā arī nodrošināt veselībai nekaitīgus un drošus darba apstākļus uzņēmumā strādājošajiem.

Mūsu sertifikāti: