Ūdens attīrīšanas un atdzelžošanas stacijas (UAS)


Piedāvājam šādus pakalpojumus:

  • Dzeramā ūdens sagatavošanas staciju projektu izstrāde;
  • Artēzisko urbumu izbūve;
  • Atdzelžošanas un ūdens sagatavošanas staciju ēku un tehnoloģisko iekārtu izbūve;
  • Ūdenstorņu izbūve un rekonstrukcija;
  • Ūdens rezervuāru izbūve un rekonstrukcija.