Arējie ūdens un kanalizācijas tīkli (UKT)

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

  • Ārējo inženiertehnisko komunikāciju projektu izstrāde;
  • Ārējo ūdensapgādes tīklu, sadzīves notekūdeņu, lietus notekūdeņu un spiedkanalizācijas tīklu izbūve;
  • Kanalizācijas sūkņu staciju izbūves un rekonstrukcijas darbi;
  • Ārējo siltumapgādes tīklu izbūve.