Ielu un ceļu būve

Ņemot vērā veiksmīgo darbību inženierkomunikāciju izbūves jomā, MONUM piedāvā veikt arī pilnu ceļu, veloceliņu un ietvju seguma izbūvi vai rekonstrukciju, kā arī labiekārtošanas un apzaļumošanas darbu veikšanu.

Līdz šim esam sekmīgi realizējuši vairāku ielu un ceļu rekonstrukcijas projektus dažādās Latvijas pilsētās.

Piedāvājam šādus pakalpojumus:

  • Esošo segumu un veco komunikāciju demontāžas darbi;
  • Inženiertehnisko komunikāciju tīklu izbūve un rekonstrukcija;
  • Braucamās daļas, veloceliņu un ietvju segumu atjaunošana un izbūve; 
  • Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi.