Projekti

SIA MONUM, kā pilnsabiedrības MMG vadošais biedrs, 2019.gada 27.decembrī parakstīja līgumu ar VAS Valsts Nekustamie Īpašumi par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Robežšķērsošanas vietā “Pāternieki”, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā.

Līguma kopējā summa ir 2 656 591,34 EUR bez PVN.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:

Satiksmes uzlabošanas pasākumi, nojumju pārbūve, kontroles paviljonu izbūve, galvenās administratīvas ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošnas darbi.

Pārbūves rezultātā tiks uzlabots un modernizēts robežkontroles punkts.

 Projektu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām.