Projekti

2018. gada 6.septembrī MONUM noslēdza līgumu ar Alūksnes novada pašvaldību par Izglītības un sporta centra projektēšanu un būvniecību. 

Jaunais izglītības un sporta centrs atradīsies Jāņkalna ielā 17A. MONUM izstrādās būvprojektu, veiks būvniecību un autoruzraudzību, ieskaitot tā funkcionēšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi.

Projekta kopējās izmaksas ir 8 894 192,08 eiro + PVN.