Projekti

MONUM uzticēts veikt Ādažu sākumsskolas 2.kārtas būvniecības darbus, kas paredz sporta zāles izbūvi. 

Plānojot skolas paplašināšanu, tika ieplānota iespēja būvēt jauno Ādažu skolas ēku 3 kārtās: 1.kārta – 32 mācību klases un atbalsta personāla bloks, 2.kārta – sporta zāle un 3.kārta – speciālo priekšmetu klases. 29.maijā Ādažu novada dome lēma par labu sporta zāles būvniecībai jau šobrīd.

Līguma kopējā cena: 1 729 000 eiro + PVN

Pasūtītājs: Ādažu novada dome