Projekti

2018.gada 21.februārī MONUM noslēdz līgumu par Ādažu sākumsskolas pirmās kārtas būvniecību un ielas (Attekas ielas turpinājuma) gar skolas jaunās ēkas izbūvi. 

Jaunā skolas ēkas platība būs 10 500 m². Skolas jaunā ēka izprojektēta ar augstiem energoefektivitātes rādītājiem, lai samazinātu ēkas ekspluatācijas izmaksas.

Līguma kopējā cena: 17 626 000 eiro + PVN

Pasūtītājs: Ādažu novada dome