Projekti

Alūksnē tiks attīstīta rūpnieciskās apbūves teritorija, un, pateicoties uzvarai atklātā konkursā, 29.martā esam noslēguši līgumu par industriālās teritorijas 1.kārtas būvniecības darbiem Rūpniecības ielā 1A. Projakta ietavoros tiks veikta ražošanas-noliktavas ēkas būvniecība 998,55 m2 platībā.  Būvdarbus plānots pabeigt šī gada rudenī. 

Līguma kopējā cena: 957 863,83 eiro

Pasūtītājs: Alūksnes novada pašvaldība