Projekti

Veicām ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un izbūvi Saldū, kas ietvēra 2398m maģistrālā ūdensapgādes tīklu, 2564m maģistrālās saimnieciskās kanalizācijas tīklu, 290m saimnieciskās kanalizācijas spiedvada un vienas KSS būvniecību.

Kopējā līguma cena: 1,14 miljoni euro. Projektu līdzfinansēja ES Kohēzijas fonds.

Pasūtītājs: SIA "Saldus komunālserviss".