Projekti

Projekta ietvaros esam uzbūvējuši jaunbūvi Iecavas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Jaunais skolas korpuss ir piebūvēts ēkai, kurā 18. gadsimta beigās, grāfa Pētera Ludviga fon Pālena laikos, atradās pils bibliotēka.

Piebūves pirmajā stāvā atradīsies vienpadsmit nodarbību telpas, bet otrā un trešā stāva telpas paredzētas pirmsskolas izglītības, grupu nodarbībām un skolas administrācijai. 

Pasūtītājs: Iecavas novada dome.

Par MONUM darbu, rekonstruējot un restaurējot Iecavas mākslas un mūzikas skolu, lasiet žurnāla "Latvijas Būvniecība" 2015. gada jūlija/ augusta izdevumā #4.