Projekti

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiālei "Pļavnieki"

Pasūtītājs: VSAC "Rīga"

Projektu līdzfinansēts ar KFPI atbalstu.