Projekti

Projekta ietvaros tika paplašināti ūdensapgādes tīkli un notekūdeņu savākšanas tīkli. Tika veikta galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija un jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, izbūvēts jauns krājējrezervuārs un jauna otrā pacēluma sūkņu stacija, tāpat izbūvēti jauni spiedvadi un jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises.

Pasūtītājs SIA "Zilupes LTD".

Projektu līdzfinansēja ar Kohēzijas fonda atbalstu.