Šodien ekspluatācijā nodota Ādažu sākumskolas jaunā ēka ar 16 specializētiem mācību kabinetiem. Jaunais mācību korpuss ir vērienīgā Ādažu sākumskolas projekta trešā un ceturtā kārta, kas arhitektoniski pielāgots pamatēkai. 2019. gada vasarā MONUM pabeidza darbu pie skolas ēkas un sporta zāles būvniecības, kas tiek dēvēta par modernāko skolu Baltijā.

Jaunais mācību korpuss veidots skolēnu ērtībām specializēto mācību priekšmetu apgūšanai un būs aprīkots ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem. Jaunās ēkas vairāk kā 1600 kvadrātmetros izbūvēti 16 specializēti mācību kabineti, kas paredzēti datorprasmju, mūzikas, dabaszinību, svešvalodu un vizuālās mākslas apguvei, kā arī specializētas telpas dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetu apgūšanai.

Jaunajā ēkā paredzēta arī virtuve mājturības nodarbībām un speciāla telpa aerobikai, vingrošanai, ritmikas nodarbībām, dejošanai, džudo un citām fiziskajām nodarbībām. Jaunajā mācību korpusā izbūvētas arī vairākas saimniecības un palīgtelpas.

Projekta kopējās izmaksas - 2 750 126,44 eiro ar PVN. Paldies pasūtītājam - Ādažu novada domei, būvuzraugiem SIA “Marčuks” un autoruzraugiem  SIA “Nams” par sadarbību projekta īstenošanā.