14. oktobrī atklāta MONUM būvētā šķeldas katlumāja Valmierā, Dakstiņu ielā 1. Jaunā katlumāja, kas uzbūvēta kā videi draudzīga siltumapgādes sistēma, savu darbību uzsāks jau šajā apkures sezonā. Katlumājas darbība radīs minimālu ietekmi uz vidi, jo siltuma ieguve tiks nodrošināta, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

“Jaunā šķeldas katlumāja ir Valmierai nozīmīgs projekts, kas nodrošina pilsētas siltumapgādes sistēmu atbilstību Eiropas Savienības vides aizsardzības prasībām. Tā ne tikai nodrošinās Gaujas labā krasta iedzīvotājus ar siltumu, bet arī saudzēs apkārtējo vidi. Turklāt katlumāja uzbūvēta iepriekš degradētā teritorijā, tādejādi attīstot apkārtējo infrastruktūru,” projekta pievienoto vērtību uzsver MONUM būvniecības projektu vadītājs Kaspars Brencis.

Šķeldas katlumāja aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām, tajā uzstādīts biokurināmā katls ar 9 MW jaudu un dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers ar 1,5 MW jaudu. Šķeldas pieņemšanas process katlumājā ir maksimāli automatizēts. Tas ilgtermiņā nodrošinās augstu energoefektivitāti un palīdzēs saglabāt nemainīgu apkārtējās vides kvalitāti, nepiesārņojot to ar šķeldas radītajiem putekļiem. Turklāt tiek samazināta nepieciešamība pēc cilvēkresursa, lai šķeldu nogādātu līdz apkures iekārtai.

Projekta pasūtītājs ir AS “Valmieras Enerģija” (Adven). Tā kopējās izmaksas ir vairāk kā 6 miljoni eiro ar PVN. Projekts tiek īstenots ar Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.