Jaunās šķeldas katlu mājas objektā Valmierā, Dakstiņu ielā 1, norit pēdējie darbi. “Katlu mājas ēka ir uzbūvēta, un ir pabeigts darbs pie tehnoloģisko iekārtu montāžas. Esam uzsākuši teritorijas labiekārtošanu,“ MONUM būvniecības projektu vadītājs Kaspars Brencis ieskicē projekta statusu.

Projektam ir augsta pievienotā vērtība. Tā rezultātā Gaujas labā krasta iedzīvotāji būs nodrošināti ar efektīvu siltumapgādi, kā arī tiks sakopta apkārtējā vide, kas iepriekš bijusi degradēta teritorija. Jaunā katlu māja uzbūvēta kā videi draudzīga siltumapgādes sistēma, kas radīs minimālu ietekmi uz vidi, jo siltuma ieguve tiks nodrošināta, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Projektā uzbūvēta šķeldas biomasas katlu māja ar siltuma jaudu 9MW un dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru ar siltuma jaudu 1,5 MW. Projekta pasūtītājs ir AS “Valmieras Enerģija” (Adven). Tā kopējās izmaksas ir vairāk kā 6 miljoni eiro ar PVN.