Valmierā, Dakstiņu ielā 1 norit pēdējie darbi jaunās katlu mājas objektā. Katlu mājas ēka ir uzbūvēta un februārī plānots pabeigt vispārceltnieciskos darbus.

“Pašlaik notiek aktīvs darbs pie tehnoloģisko un siltummehānisko sistēmu izbūves. Pavasarī plānojam arī apkārtējās teritorijas labiekārtošanu,“ būtiskākos darbus uzsver MONUM būvniecības projektu vadītājs Kaspars Brencis.

Šis ir Valmieras pilsētai nozīmīgs projekts, jo ne tikai nodrošinās efektīvu siltumapgādi Gaujas labā krasta iedzīvotājiem, bet arī sakopj apkārtējo vidi. Jaunās katlu mājas izbūves rezultātā tiek attīsta apkārtējā infrastruktūra, kas iepriekš bijusi degradēta teritorija.

Projektā uzbūvēta šķeldas biomasas katlu ar siltuma jaudu 9MW un dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru ar siltuma jaudu 1,5 MW. Jaunā katlu māja uzbūvēta kā videi draudzīga siltumapgādes sistēma, kas radīs minimālu ietekmi uz vidi.

Projekta pasūtītājs ir AS “Valmieras Enerģija” (Adven). Tā kopējās izmaksas ir vairāk kā 6 miljoni eiro ar PVN.