MONUM, kā pilnsabiedrības MMG vadošais biedrs 2019. gada 27. decembrī noslēdza līgumu ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Robežšķērsošanas vietā “Pāternieki”, Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā.

Pārbūves rezultātā tiks uzlabots un modernizēts robežkontroles punkts. Projekta ietvaros tiks veikti satiksmes uzlabošanas pasākumi, nojumju pārbūve, kontroles paviljonu izbūve, galvenās administratīvas ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošnas darbi. Projektu plānots pabeigt 2020. gada beigās.

Līguma kopējā summa ir 2 656 591,34 EUR bez PVN.